Vivat selvmordsforebygging, en verdifull tjueåring

  • Ann-Jorid Møller
  • Johan Lindmark
  • Dag Willy Tallaksen

Sammendrag

Vivat selvmordsforebygging (Vivat) har arbeidet i Norge i 20 år. Verdimessige grunnantakelser som respekt og omsorg for enkeltmennesker samt troen på at selvmord kan forhindres via opplæring, har stått sentralt i alle disse årene. Vivat er tilstede over hele landet, våre 170 kursledere har så langt hatt mer enn 50 000 deltakere på våre kurs. På denne måten har Vivat trolig vært med på redusere tabu og å gjøre våre lokalsamfunn bedre beskyttet mot selvmord.

Publisert
2019-12-19