Kjære leser

Forfattere

  • Lars Mehlum

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.7698

Sammendrag

SVÆRT MANGE AV OSS har en eller annen gang tatt førstehjelpskurs i hjerte-lungeredning i regi av speideren, Røde Kors, Norsk Folkehjelp eller en av de mange andre organisasjonene eller institusjonene som har gitt slik opplæring i Norge de siste 50–100 år. Ideen bak førstehjelp er, som kjent, å gi livreddende behand- ling der og da, før kyndige helsearbei- dere kan overta ansvaret. Dette har reddet utallige liv og er like viktig i dag som i tidligere tider. Den samme ideen ligger bak det å gi førstehjelp ved selvmordsfare. Dessverre har vi ikke like godt utbygget opplæring for denne typen førstehjelpsferdigheter. Det var derfor en milepæl da Vivat Selvmordsforebygging ble etablert for drøye 20 år siden. Siden den gang har Vivat gitt mer enn 50 000 lærere, sykepleiere,
politifolk, prester, offiserer og leger (for å nevne noen av de mange gruppene) i alle deler av landet opplæring i hvordan opp- dage selvmordsfare og gi førstehjelp. I dette nummeret av Suicidologi bringer vi artikler om utviklingen av Vivats arbeid og hvilke erfaringer utdanningsprogrammet har bygd opp gjennom to tiår. Suicidologi gratulerer Vivat og det dyktige teamet av lærere og kursledere med jubileet og innsatsen! Siden selvmord berører så å si alle mennesker i samfunnet, trenger også de fleste å ha noe kunnskap om hva de kan gjøre for å hindre at noen skal ta sitt eget liv. Det gjør oppgaven med å spre slik kunnskap formidabel og det er derfor gledelig at også Norges Røde Kors har engasjert seg på dette området i løpet av de siste par årene. I dette nummeret bringer vi stoff om hvordan opplæring av frivillige i Røde Kors har ført til endringer i holdninger, kunnskaper og ferdigheter i møte med personer i selvmordsfare. Vi trenger å nå lenger ut i befolkningen med kunnskaper som kan føre til endring. Vi trenger at folk får øynene opp for det store samfunnsproblemet selvmord og innser at det kan forebygges!

Publisert

2019-12-19