Handlingskompetanse etter kurset "Førstehjelp ved selvmordsfare" - en kvantitativ studie fra ti norske kommuner

Forfattere

  • Anette Seierstad Skrindo
  • Aleksandra Sæheim

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.7702

Sammendrag

Kurset «Førstehjelp ved selvmordsfare» formidles av Vivat selvmordsforebygging som er et av Helsedirektoratets selvmordsforebyggende tiltak. Gjennom en kvantitativ spørreundersøkelse har vi sett på deltakeres selvrapporterte handlingskompetanse etter gjennomført kurs. Studien omfatter en intervensjonsgruppe (N = 146) bestående av respondenter som har deltatt på kurset og en kontrollgruppe (N = 137) som ikke har deltatt på kurset. Over 90 % av respondentene i begge grupper oppgir å ha opplevd bekymring for om et menneske har tanker om å ta sitt eget liv. Resultatene viser videre signifikante forskjeller knyttet til respondentenes selvrapporterte handlingskompetanse. Respondentene i intervensjonsgruppa oppgir å ha opplevd bekymring for selvmordstanker signifikant flere ganger enn respondentene i kontrollgruppa. Videre oppgir signifikant flere i intervensjonsgruppa å ha stilt direkte spørsmål om selvmordstanker, lyttet til historien om selvmordstankene og bidratt til å lage en plan for beskyttelse mot selvmord. 92 % av kursdeltakerne oppgir at de helt eller i noen grad opplever å ha den kompetansen de trenger for å kunne gi førstehjelp ved selvmordsfare mot 42 % av de som ikke har tatt kurset. Funnene fra vår studie underbygger at kurset øker hjelpernes kompetanse til å yte førstehjelp ved selvmordsfare, og at denne økte kompetansen kan påvises mer enn et år etter gjennomført kurs.

Nedlastinger

Publisert

2019-12-19