Opplæring av Røde Kors-frivillige i holdninger, kunnskap og ferdigheter i møte med personer i selvmordsfare

Forfattere

  • Hanne Sofie Wernø Nilsson
  • Egil Haga
  • Erlend Mork
  • Ping Qin

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.7703

Sammendrag

Lokale nøkkelpersoner, slik som Røde Kors-frivillige, er i kontakt med sårbare mennesker i lokalsamfunnet og deriblant personer i selvmordsfare. Mange er imidlertid ikke godt nok forberedt på å oppdage og henvise personer i selvmordsfare videre til profesjonell hjelp. Denne studien hadde som formål å undersøke om opplæring av Røde Kors-frivillige forbedrer egenrapporterte holdninger og øker kunnskap og trygghet i møte med personer i selvmordsfare. Forskningsdesignet var en prospektiv enkeltgruppe pre- og posttest-evaluering. Det ble inkludert 81 deltakere som hadde besvart både pre- og posttesten i analysene. Opplæringseffektene ble målt ved hjelp av et spørreskjema, som ble administrert før og etter opplæringen, med tre utfallsvariabler; 1) holdninger til selvmord, 2) kunnskap om intervensjon ved selvmordsfare og 3) trygghet i å identifisere personer i selvmordsfare og motivere til hjelpesøkende atferd. Etter opplæring var den gjennomsnittlige sumskåren for uhensiktsmessige holdninger redusert fra 12.40 til 8.73 tilsvarende en moderat effekt (d = .61). Den gjennomsnittlige sumskåren for kunnskap om intervensjon ved selvmordsfare økte fra 1.69 til 1.99 tilsvarende liten effekt (d = -.27). Deltakerne var også tryggere i å intervenere ved selvmordsfare etter kurset (M = 8.60, M = 12.93) tilsvarende stor effekt (d = -.69). De positive resultatene av opplæringen gir støtte til videre implementering av kursmodulen i Røde Kors, og åpner dørene for tilsvarende opplæring for andre grupper av lokale nøkkelpersoner i Norge

Nedlastinger

Publisert

2019-12-19