Developing and Evaluating Novel Treatments for Nonsuicidal Self-Injury Within Swedish Health Care

Forfattere

  • Johan Bjureberg

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.8534

Sammendrag

Selvskading er hyppig forekommende og har ofte mange uheldige konsekvenser. Tidlig intervensjon er et viktig selvmordsforebyggende tiltak. Eksisterende behandlingsalternativer er som regel omfattende og tidkrevende og er ikke alltid lett tilgjengelige for dem som har behov for behandling. Emosjonsreguleringsterapi i gruppe (ERGT) og som individualterapi (ERITA) er utviklet for å imøtekomme behovet for effektiv kortvarig og fokusert behandling som
er enkel å implementer for voksne og ungdom med selvskadende atferd. Et svensk forskningsprogram bestående av fem psykologiske behandlingsstudier har blitt lansert, blant dem utviklingen av en online versjon av ERITA. Resultater fra de tre første studiene gir lovende informasjon om gjennomførbarhet, akseptabilitet og nytteverdi av ERGT og ERITA. Den fjerde og femte studien vil bruke randomisert kontrollerte design for å undersøke behandlingseffekten av online ERITA. I denne artikkelen gjennomgås og diskuteres metodiske betraktninger, resultater, erfaringer med disse behandlingsprogrammene og implikasjoner for fremtidig forskning.

Nedlastinger

Publisert

2021-01-25

Utgave

Seksjon

Artikler