Forekomst av villet egenskade estimert ved data fra Norsk pasientregister

Forfattere

  • Ping Qin
  • Lisa V. Burrell
  • Anne S. Bøe
  • Lars Mehlum

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.8536

Sammendrag

Pasientregistre er verdifulle kilder til å identifisere villet egenskade på befolkningsnivå, men vi mangler innsikt i hvordan vi best benytter denne komplekse datakilden. I denne studien har vi benyttet data fra Norsk pasientregister for å identifisere tilfeller og estimere forekomsten av medisinsk behandlet villet egenskade ved hjelp av kombinasjoner av diagnostiske koder. Dataene av alle akutt behandlingskontakter grunnet ytre årsaker ved somatiske sykehus 2008–2013 ble satt sammen og videre prosessert gjennom en flertrinns analytisk strategi. Gjennom en grundig undersøkelse av 13533 registrerte tilfellene av villet egenskade utarbeidet vi et system av diagnosekodekombinasjoner for å identifisere alle sannsynlige tilfeller av villet egenskade. Denne prosessen resulterte i totalt 38433 tilfeller (justerte tilfeller) – et tall som er 2,84 ganger høyere enn det registrerte antallet tilfeller av villet egenskade i studieperioden. Disse justerte tilfellene tilsvarer rundt 6400 tilfeller hos 5100 personer per år, hvilket svarer til en årlig kumulativ insidensrate på 121,0 per 100000 personer eldre enn 10 år. Studien viser at villet egenskade behandlet ved norske sykehus sannsynligvis er et vesentlig mer omfattende problem enn antatt og at data fra Norsk pasientregister er en viktig kilde for innhenting av kunnskap om karakteristikker av slike skader og om utviklingen av forekomst over tid.

Nedlastinger

Publisert

2021-01-25

Utgave

Seksjon

Oversiktsartikler