Terapeutveiledet internettbehandling

Forfattere

  • Marthe Sunde

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.8547

Sammendrag

Ny teknologi muliggjør nye måter å tilby terapi på, inkludert behandling for psykiske lidelser. Det er lett å se for seg at internettbehandling kan nå ut til personer som ikke vanligvis ville søkt hjelp på tradisjonelt vis, at det kan redusere reisekostnader og øke fleksibilitet i behandlingen. Men hvordan påvirkes pasienter og
behandlere av at terapien flyttes ut av terapirommet?

Ytterligere filer

Publisert

2021-01-25