Barn og unges selvmordsytringer

Kartlegging og analyse av barn og unges selvmordsytringer i samtaler med en nettbasert hjelpelinje

Forfattere

  • Anders Skisland
  • Ping Qin

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.8548

Sammendrag

Et økende antall barn og unge kontakter Røde Kors sitt nettsamtaletilbud «Kors på halsen», for å snakke om selvmordstanker. Gjennom analyse av 200 chat-samtaler med Kors på halsen fra barn og unge mellom 11 og 20 år, har denne studien som mål å gi kunnskap om hva som særlig
kjennetegner ytringene til barn og unge som eksplisitt forteller at de har selvmordstanker. Basert på utsagn eller
ord brukt i chat-samtalene ble det kodet 59 variabler om aktuelle begreper og ytringer og videre analysert for å
finne sammenheng med uttrykte selvmordstanker. Av 200 samtaler var 125 (62,5 %) ungdommer tydelige på at selvmordstanker var den primære grunnen til at de kontaktet Kors på halsen. Selvskading, depresjon og angst var de vanligste plagene, mens ensomhet, mobbing, vold og
overgrep, samt manglende støtte, var vanlig. Videre fortalte mange om dårlig relasjon til foresatte (19,5 %), dårlig trivsel
hjemme eller på skole. Når det gjaldt hjelpesøkeratferd så fortalte mange at det var vanskelig å forklare, eller at de
ikke visste hva de skulle si når de skulle oppsøke hjelp (30 %), og de var redd for at foresatte skulle bli skuffet (20,5
%). Mange fortalte også at de ønsket hjelp nå (17,0 %), men at de vegret seg for å oppsøke hjelp (18,0 %). Det
ble funnet 14 aktuelle begreper og ytringer med en positiv sammenheng med selvmordstanker som den primære
grunnen til kontakt (p<0,5). Enkeltvis var «depresjon» en av de variablene med høyest odds (OR=10,88) etterfulgt
av selvskading, mobbing, tidligere eller nylige selvmordsforsøk, ønsker ikke å fortelle det til andre, føler at ting er
tungt, og ønsker hjelp nå. Studien gir en ny type innsikt i barn og unges utfordringer, tanker og uttrykk om egne
selvmordstanker. Ut ifra resultatene er det viktig å starte selvmordsforebyggende arbeid tidlig, og tiltak bør være
brede i omfang for å imøtekomme den store variasjonen i barn og unges hverdag.

Nedlastinger

Publisert

2021-01-25