Are some Aspects of National Suicide Prevention Programs Contributing to the Problem?

Forfattere

  • Bob Goldney

Sammendrag

Til tross for at mange land har gjennomført nasjonale selvmordsforebyggende programmer, har flere av dem
rapportert at de ikke observert noen reduksjon. Enkelte av disse landene har til og med rapportert
økning i selvmordsraten. Selv om det er mulig at sosiale faktorer står for slike økninger, og at selvmordsforebyggende initiativer derfor bør forsterkes,
bør vi også stilles det alternative spørsmålet: Bidrar forebyggingsprogrammene som er introdusert til å øke
problemet i stedet for det motsatte?

En rekke studier som antyder at det kan være tilfelle. Dette gjelder spesielt forebygging knyttet til mediene og offentlige utdanningsprogrammer, der vi
mangler evidens for at programmene fører til bedring i hjelpesøkende atferd hos risikoutsatte personer.
Muligheten for at intense mediekampanjer rett og slett kan normalisere selvmordsatferd som en lett
forståelig vanlig reaksjon på problemer, har også blitt reist som en mulighet.

Det er viktig å undersøke dette spørsmålet videre, ikke bare for å sikre at eksisterende programmer
faktisk har overbevisende effekt, men også for å sikre at vi bare innfører nye forebyggingsprogrammer når
de har blitt grundig undersøkt.

Nedlastinger

Publisert

2021-06-30

Utgave

Seksjon

Artikler