Sjølvskading og sjølvmordstankar

– Vanlege problem som må oppdagast i tide

Forfattere

  • Silje Pileberg

Sammendrag

Forskarar har spurt pasientar ved nesten alle psykiatriske poliklinikkar i Noreg og konkluderer med at det finst ei tett kopling mellom sjølvskading,
sjølvmordstankar og sjølvmordsforsøk.

Ytterligere filer

Publisert

2021-06-30

Utgave

Seksjon

Informasjonssak