Kan det beste bli det godes fiende?

Forfattere

  • Tone Tveit

Sammendrag

Suksess i redusert ventetid og målrettet behandling i psykisk helsevern kan gi utilsiktede vanskeligheter med behandling for pasientgrupper med store behov.

Ytterligere filer

Publisert

2021-06-30

Utgave

Seksjon

Kronikk