Då eit sjølvmord kom på alle framsider

Forfattere

  • Silje Pileberg

Sammendrag

Omtalen av Ari Behns sjølvmord var massiv. Enkelte meiner at han også var glorifiserande. Kan det vi såg ved overgangen til 2020 gje oss
ein peikepinn om kvar vi er på veg?

Ytterligere filer

Publisert

2021-06-30

Utgave

Seksjon

Intervju