Sjølvmord under pandemien: – Vi ser i stor grad på eit augeblinksbilete

Forfattere

  • Silje Pileberg

Sammendrag

Professor David Gunnell er bekymra for kva følgjer den økonomiske nedturen etter pandemien vil få for sjølvmordstala. Han heldt eitt av innlegga på 11. nasjonale konferanse for selvmordsforskning og -forebygging.

Publisert

2021-06-30

Utgave

Seksjon

Intervju