Bokanmeldelse: Alt som lever, må dø.

Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt

Forfattere

  • Kim Larsen

Sammendrag

Bokens tema kan karakteriseres som tverrfaglige dødsstudier og springer ut av et nordisk nettverk for slike studier, etablert i 2018. Dette feltet består av humanistiske, samfunnsvitenskapelige og psykososiale perspektiver, hvor en analyserer hvordan døden forstås og fortolkes innenfor sosiokulturelle meningssystemer, og som også «tar dødens eksistensielle tyngde på alvor» (s. 22). La oss som en bakgrunn først kort se på de to mest kjente klassiske
teoretikerne innenfor dette området.

Ytterligere filer

Publisert

2021-06-30

Utgave

Seksjon

Bokanmeldelser