Ny kunnskap må forplikte på selvmordsfeltet

Forfattere

  • Tove Gundersen

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.9307

Sammendrag

Det er stadig mer politisk vilje til å satse på selvmordsfeltet, men mangelen på gode oversikter har bidratt til å gjøre satsingen
fragmentert. Nasjonalt kartleggingssystem for selvmord i psykisk helsevern og tverrfaglig spesialisert rusbehandling (NSSF) har nå lagt fram sin første årsrapport, og funnene her må legge føringer på videre
prioriteringer i feltet.

Ytterligere filer

Publisert

2021-12-21