Hva må også gjøres? Kritikk av Handlingsplanen mot selvmord, og ansatser til videre tenkning

Forfattere

  • Yngve Hammerlin

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.9309

Sammendrag

«Ord kan bli så store at de afskrækker», skriver den danske idéhistorikeren HansJørgen Schanz, og han siterer den tyske
filosofen Ernst Bloch som skal ha sagt at «jo større ordene er, desto større er risikoen for at det falske sniger sig ind i dem» (Schanz, 1990; Hammerlin, 2008;). Så kan man spørre om Solberg-regjeringens nullvisjon for sjølmord i Handlingsplan for forebygging av selvmord (2020–2025) (Helse- og omsorgsdepartementet, 2020), med undertittelen Ingen å miste, er en sånn formulering.

Ytterligere filer

Publisert

2021-12-21