Folkeopplysning som ledd i en selvmordsforebyggende flernivåintervensjon

Forfattere

  • Ingunn Legard
  • Egil Haga
  • Lars Mehlum

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.9327

Sammendrag

Etter mange år med stabile selvmordsrater er det behov for økt fokus på tiltak som når lengre ut i
befolkningen. Målet er å gi kunnskap som kan øke evnen til å søke støtte og hjelp ved selvmordsfare og
psykiske vansker som øker selvmordsfaren. Studier viser at folkeopplysningskampanjer kan ha effekt på
bevissthet og kunnskap om og holdninger til selvmord og psykiske lidelser. Effekten av opplysningskampanjer på hjelpsøking eller forekomst av selvmord og selvmordsforsøk ser ut til å være sterkest når kampanjen inngår som del av flere tiltak som iverksettes på samme tid, en såkalt flernivåintervensjon. I denne artikkelen presenteres prosjektet «Folkeopplysning
mot selvmord» som bygger på kunnskap om folkeopplysningskampanjer som ledd i selvmordsforebyggende
flernivåintervensjoner.

Nedlastinger

Publisert

2021-12-22