Redaktør

Marie Ødegaard, Kulturhistorisk museum, UiO

Redaksjonsmedlem

Hege Skalleberg Gjerde, Riksantikvaren

Marte Spangen, Norway

Vibeke Maria Viestad, University of Oslo

Redaksjonssekretær

Andreas Ropeid Sæbø