Redaksjon

Kontakt oss på kontakt@primitive-tider.com

Redaktør

Marie Ødegaard, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Redaksjonsmedlemmer

Vibeke Maria Viestad, IAKH, Universitetet i Oslo

Svein Vatsvåg Nielsen, Kulturhistorisk museum, UiO

Isak Roalkvam, IAKH, University of Oslo

Astrid Tvedte Kristoffersen, Kulturhistorisk museum, UiO

Guro Fossum, Kulturhistorisk museum, UiO

Knut Ivar Austvoll, IAKH, University of Oslo

Redaksjonssekretær

Andreas Ropeid Sæbø