Redaksjon

Kontakt oss på kontakt@primitive-tider.com

Redaktør

Marie Ødegaard, Arkeologisk museum, Universitetet i Stavanger

Redaksjonsmedlemmer

Vibeke Maria Viestad, IAKH, Universitetet i Oslo

Svein Vatsvåg Nielsen, Kulturhistorisk museum, UiO

Isak Roalkvam, IAKH, Universitetet i Oslo

Astrid Tvedte Kristoffersen, Kulturhistorisk museum, UiO

Guro Fossum, Kulturhistorisk museum, UiO

Knut Ivar Austvoll, IAKH, Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Andreas Ropeid Sæbø