Redaksjon

Kontakt oss på kontakt@primitive-tider.com

Redaktør

Mari Østmo - Kulturhistorisk museum, UiO

Redaksjonsmedlemmer

Svein Vatsvåg Nielsen, Kulturhistorisk museum, UiO

Isak Roalkvam, IAKH, Universitetet i Oslo

Astrid Tvedte Kristoffersen, Kulturhistorisk museum, UiO

Guro Fossum, Kulturhistorisk museum, UiO

Knut Ivar Austvoll, IAKH, Universitetet i Oslo

Redaksjonssekretær

Elisabeth Aslesen