Redaktør

Marie Ødegaard, Kulturhistorisk museum, UiO

Redaksjonsmedlemmer

Hege Skalleberg Gjerde, Riksantikvaren

Marte Spangen, UiT - Norges arktiske universitet

Vibeke Maria Viestad, University of Oslo

Redaksjonssekretær

Andreas Ropeid Sæbø