Nyeste utgave

Nr. 23 (2021)
					Se Nr. 23 (2021)

Kjære leser

Etter enda et år med covid-19 restriksjoner gir utviklingen av nye vaksiner håp og understreker forskningens betydning for samfunnet. På den andre siden viser det også hvor politisk og økonomisk styrt forskning har blitt, og at med nok penger i ryggen kan forskning skaffe resultater raskt på prioriterte områder.

Det er dermed ikke gode toner når regjeringen nå har lagt fram et nytt revidert statsbudsjett der det igjen går ut over forskningen, og bevilgningen til Forskningsrådet og universiteter kuttes. Dette er kan hende særlig alvorlig for humanistiske fag, der det til sammenligning med for eksempel naturfagene er mer utfordrende å overbevise om forskningens alminnelige gyldighet. Det er derfor gledelig at vi her kan presentere nye bidrag til kunnskap om vår felles fortid, som også har avgjørende betydning for å forstå hvorfor mennesker og samfunn er slik de er i dag.

Årets nummer inneholder fire artikler, to rapporter og tre bokmeldinger som alle, om enn på ulike sett, understreker betydningen av å stille nye spørsmål til gammelt materiale og viser hvordan nye metoder kan utfordre eldre sannheter, for på den måten gi oss ny kunnskap om vår felles kulturhistorie.

Husk å høre på vår podcast «Arkeologi på rappen» på soundcloud.com

Vi tar imot bidrag om alle emner på skandinaviske og engelsk språk. Frist for innsendelse til neste nummer av PT er 15. mars 2022. Bidrag sendes til kontakt@primitive-tider.com

God lesing!

Redaksjonen

Publisert: 2021-12-10
Vis alle utgavene