Tidsskriftet

Kontakt oss på kontakt@primitive-tider.com

Hovedfokus og spennvidde

Primitive tider et frittstående vitenskaplig tidsskrift drevet på frivillig basis. Tidsskriftet er anerkjent som nivå 1-tidsskrift av Universitetets- og høgskolerådet, og gir poeng etter tellekantsystemet. I tillegg til artikler publiserer Primitive tider bokanmeldelser og andre kortere tekster (kalt ”rapport”) som ikke fagfellevurderes og dermed ikke gir uttelling i publiseringsindikatoren. De gjennomgår likevel en redaksjonell vurdering.

En målsetning for tidsskriftet er at unge og nyutdannede arkeologer med liten skriveerfaring skal kunne få publisere sine tanker og resultater, forhåpentlig uten at skrive- og forskergleden går tapt. Tidsskriftet er også åpent for ferske så vel som etablerte forskere som ønsker å presentere arbeid hvor forskningsprosessen står i fokus, og som bidrar til å vise kunnskap som produksjon.

Primitive tider kommer ut en gang i året og inneholder en blanding av frittstående og tematiske artikler, fagdebatter og bokanmeldelser. Vi oppmuntrer bidragsytere til å skrive på et av de skandinaviske hovedspråkene – norsk, svensk eller dansk, men tar også i mot tekster skrevet på engelsk. Tidsskriftet har ingen publiseringsavgifter.

Om fagvurderingsprosessen

Primitive tider er et vitenskapelig tidsskrift på nivå 1 i NSDs register over vitenskapelige publiseringskanaler. Alle innsendte artikkelbidrag blir først gjenstand for redaksjonell vurdering. De artikler som tas med videre blir sendt ut til to eksterne, anonyme fagfeller. I tillegg til artikler publiserer Primitive tider bokanmeldelser og andre kortere tekster (kalt ”rapport”) som ikke fagfellevurderes og dermed ikke gir uttelling i publiseringsindikatoren. De gjennomgår likevel en redaksjonell vurdering.
 
Alle forfattere vil motta en kort vurdering av artikkelen, med en begrunnelse for hvorfor den enten har blitt antatt uten forbehold, antatt med endringer eller refusert. Fagfelleprosessen er normalt fullført inntil 12 uker etter årets innleveringsfrist.
 
Før redaksjonen velger å trykke arbeidet, må forfatterne bearbeide artikkelen etter de råd og retningslinjer som er gitt. Det er en forutsetning for trykking at forfattere leverer en revidert versjon hvor kommentarer fra fagfelle og redaksjon er godt innarbeidet. Artikler som ikke følger de formelle retningslinjene for referanser og stil vil bli returnert.

Opphavsrett og Open Access-retningslinjer

Fra 2021 ligger opphavsretten hos hver enkelt forfatter, samtidig som tidsskriftet gir umiddelbar og fri tilgang under Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens, ut fra det prinsipp at det å gjøre forskning fritt tilgjengelig for allmennheten gir økt global utveksling av kunnskap.

© CC BY (2021– )

 Creative Commons-lisens
Verk fra 2021 er lisensieret under en Creative Commons Navngivelse 4.0 Internasjonal lisens.

© CC BY-NC (2014–2020)

Verk mellom 2014 og 2020 lisensieret under en Creative Commons Navngivelse-IkkeKommersiell 4.0 Internasjonal.

© Forfatter(ne) (1998–2013)

Verk mellom 1999 og 2013 er beskyttet av åndsverkloven. Uten eksplisitt autorisasjon er reproduksjon kun tillatt i den grad dette er i henhold til loven, eller etter avtale med rettighetshaver eller en kollektiv forvaltningsorganisasjon.

Tidsskriftets forsider av PDF-er før 2022 viser at Primitive Tider har opphavsrett. Dette er feil, da opphavsrett ligger hos forfatterne.

Tidsskriftets historie

Primitive tider ble opprettet i 1998, og fikk i sin tid navnet for på den ene siden markere røttene til den arkeologiske forskningshistorien. Navnet er hentet fra arkeologen Haakon Sheteligs bok Primitive tider i Norge fra 1922. På den andre siden ble navnet valgt for å si noe om tidsskriftets rolle i dagens samfunn. Arkeologien oppfattes gjerne som en samfunnsfjern aktivitet, slik at navnet illustrerer, om enn på en ironisk måte, hvor i samfunnsdebatten tidsskriftet er tiltenkt en rolle: Som et rendyrket fagtidsskrift.


I dag er Primitive tider et frittstående vitenskaplig tidsskrift drevet på frivillig basis. Tidsskriftet er anerkjent som nivå 1-tidsskrift av Universitetets- og høgskolerådet, og gir poeng etter tellekantsystemet. Til tross for dette er fortsatt tidsskriftets hovedmål å være et forum hvor studenter og nyutdannede arkeologer med liten skriveerfaring skal kunne få publisere sine tanker og resultater, forhåpentlig uten at skrive- og forskergleden går tapt. Samtidig bidrar dette til at nye forskningsresultater, som tradisjonelt sett havner i en bokhylle på Universitetsbiblioteket, gjøres tilgjengelig for et større publikum. Med en målsetning om å være et forum for det nye og uetablerte er tidsskriftet også åpent for ferske så vel som etablerte forskere som ønsker presentere arbeid hvor forskningsprosessen står i fokus, og som bidrar til å vise kunnskap som produksjon.


Primitive tider kommer ut en gang i året og inneholder en blanding av frittstående og tematiske artikler, fagdebatter og bokanmeldelser. Vi oppmuntrer bidragsytere til å skrive på et av de skandinaviske hovedspråkene – norsk, svensk eller dansk, men tar også i mot tekster skrevet på engelsk. Primitive tider tar ikke forfatterbetaling.