Glørstad, Zanette T. og Kjetil Loftsgarden (eds.) 2017: Viking Age Transformations. Trade, Craft and Resources in Western Scandinavia. Routledge. London/New York.

  • Sarah Croix Aarhus Universitet

Sammendrag

No summary.
Seksjon
Anmeldelser