Acta Didactica Norge

- nasjonalt tidsskrift for fagdidaktisk forsknings- og utviklingsarbeid

Vol 11, Nr 1 (2017)

Innholdsfortegnelse

Redaksjonelt/ Editorial

Redaksjonelt. Nye artikler våren 2017 PDF
Eva Thue Vold 3, sider

Artikler

Migrantnarrativer som interkulturell døråpner? En pilotanalyse av læreverktekster i fransk, italiensk og spansk PDF
Anje Müller Gjesdal, Camilla Skalle, Liv Eide 21, sider
“Hos en voksen er tanken helt full av masse ting”. Personlege narrativar i Norsk andrespråkskorpus (ASK) – ei kjelde til innsikt i læringsprosessen? PDF
Ann-Kristin Helland Gujord 22, sider
Underordnat, undanskymt och otydligt – om samhällskunskapsämnets relationsproblem inom SO-gruppen på svenskt mellanstadium PDF
Martin Kristiansson 20, sider
Er gutter bedre enn jenter i kroppsøving? -En studie av jenter og gutters kroppsøvingskarakterer i den videregående skolen PDF
Pål Lagestad 21, sider
Vurdering for læring i norskfaget: Om lærerens skriftlige tilbakemeldinger på skriftlige tekster PDF
Harald Eriksen 26, sider
Attityder till innehåll och delaktighet i val av läroböcker i undervisning i svenska för invandrare: Den pedagogiska och didaktiska betydelsen av flyktingars utbildning och yrkesbakgrund PDF
Monica Reichenberg 20, sider
“Et bra prosjekt som har gjort meg til en bedre skriver”– arbeid med skrivestrategier i videregående skole PDF
Lisbeth Elvebakk, Evy Jøsok 16, sider
Teoriens manglende plass i praksissamtalen PDF
Marianne Leikvoll Eide, May-Britt Revheim Brekke, Asle Holthe 16, sider


ISSN 1504-9922