Arbeid med verdier i skolen På jakt etter verdier i minnematerialet etter 22. juli 2011

Forfattere

  • Sidsel Lied Ph.D, prof. emerita i religionsdidaktikk ved Høgskolen i Hedmark.
  • Torleif Kveset Lærerstudent ved Høgskolen i Hedmark

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.4659

Sammendrag

Barn var opptatt av verdier i tiden etter terrorangrepene 22. juli 2011. Det går fram av tekster og tegninger som barn og unge la på spontane minnesteder bl.a. i Osloområdet. Denne artikkelen viser at mange av disse ytringene er gode utgangspunkt for arbeid i skolen når verdier som formålsparagrafen framhever skal være sentrale i norsk skole, står på timeplanen. Artikkelen argumenterer for hvorfor disse ytringene er et godt læremiddel i et slikt arbeid, og demonstrerer hvordan minnematerialet kan brukes på mellomtrinnet og i ungdomsskolen, både når verdier som i ytringene løftes fram som verdier verdt å kjempe for står i fokus, og når en skal undervise om grunnleggende verdier som settes under press.

 

Nedlastinger