Feltarbeid: religion i nærmiljøet

Forfattere

  • Lina Engelstad Snoek Frogn videregående skole

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.4773

Sammendrag

På Frogn videregående skole har vi de siste årene startet opp undervisningen i religion og etikk på vg3 med et feltarbeid i nærmiljøet. Etter en introduksjon og diskusjon av religionsdefinisjoner og dimensjoner sender vi elevene ut for å utforske et religiøst eller religionsliknende fenomen, og presentere for klassen. Vi har to hovedtanker bak feltarbeidet: for det første å gjøre elevene bevisst på mangfoldet i religiøse uttrykk som til enhver tid utspiller seg rundt dem. For det andre å få dem til å bli kjent med tenkemåten i faget og bruke fagterminologien selvstendig så tidlig som mulig. Oppgaven er blitt en tradisjon som både elevene og vi lærerne setter stor pris på. I denne artikkelen presenterer jeg noen av mine egne erfaringer og respons som elevene gav i en refleksjonslogg på slutten av perioden, i september 2016. Elevsvarene er anonymisert.

Nøkkelord: Religion og etikk, videregående skole, religionsdidaktikk, feltarbeid

Nedlastinger

opyright (c) 2014-2020 Simon Fraser University * Copyright (c) 2003-2020 John Willinsky * Distributed under the GNU GPL v3. For full terms see the file docs/COPYING. * * @brief Common site frontend footer. * * @uses $isFullWidth bool Should this page be displayed without sidebars? This * represents a page-level override, and doesn't indicate whether or not * sidebars have been configured for thesite. *}