Men er det sant? Et bredt forsvar for at man kan og bør diskutere sannhetsinnholdet i religioner og livssyn

Forfattere

  • Atle Ottesen Søvik Professor i systematisk teologi, Det teologiske menighetsfakultet

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.6266

Sammendrag

Burde det gis mer plass i religionsundervisningen til å diskutere hvorvidt påstander som hevdes i religioner og livssyn, er sanne? Denne artikkelen argumenterer for at elever både kan og bør diskutere sannheten i religioner og livssyn i større omfang enn det gjøres i dag. Fremgangsmåten er å gi en bred, samlet begrunnelse for dette, og artikkelen tar for seg fem typer innvendinger: epistemologiske, religionsvitenskapelige, pedagogiske, etiske og praktiske. De epistemologiske og religionsvitenskapelige innvendingene handler hovedsakelig om at man ikke (med rimelighet) kan diskutere religioners og livssyns sannhet, mens de øvrige argumentene hovedsakelig handler om at man ikke bør gjøre det.

Nøkkelord: Sannhetsspørsmål i religionsundervisning; religionskritikk

Abstract:

Should religious education give more space to discuss whether claims made in religions and worldviews are true? This article argues that pupils both can and should discuss the truth of religions and worldviews to a larger extent than what is done today. It proceeds by offering a comprehensive justification for this claim, discussing five kinds of objections: epistemological, religious, pedagogical, ethical and practical. The objections from epistemology and religious studies are mainly that one cannot justifiably discuss the truth of religions and worldviews, while the other objections are mainly that one should not.

Key words: Questions of truth in religious education; critique of religion

Nedlastinger

Utgave

Seksjon

Forskning