Et rikholdig dobbeltnummer om religionskritikk i både skole og kirke. Hvilken plass har religionskritikk i skolens religionsfag - og hvilken bør den ha? Enn i kirkens trosopplæring? Hvordan forstår lærere «kritisk undervisning»? Hvordan formidler lærebøker religionskritikk – på og mellom linjene? Trenger en kritisere for å forstå? Hva er kritikk egentlig? Hva er forholdet mellom kritikk og selvkritikk – og kritikk og dialog? Dette er blant spørsmålene som artiklene i dette nummeret handler om, besvarer og problematiser. Gjeste-med-redaktører: Aina Hammer og Aage Schanke.

Publisert: 2018-06-18

Hele utgaven