Juleavslutninger i skolen

– et inkluderende fellesarrangement?

Forfattere

  • Mina Øverlien
  • Ole Kolbjørn Kjørven

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.7515

Sammendrag

I denne artikkelen rapporteres det fra en kvalitativ studie om juleavslutninger ved en norsk barneskole. Basert på observasjoner og lærerintervjuer undersøker den hvordan juleavslutninger foregår og hvilke refleksjoner de ansvarlige lærerne har om deres betydning og rolle som fellesarrangement. Observasjonene viser at arrangementet involverer alle elevene, og lærerintervjuene gjenspeiler en utelukkende positiv lærergruppe. Men til tross for full elevdeltakelse og lærernes opplevelse av juleavslutningen som viktig felleskapsarena, viser dataene at det er verdt å rette også et kritisk blikk på arrangementet. I et inkluderingsperspektiv vil vi fremheve to funn: 1. Assimilerende praksis. 2. Humorpreget formidling av religiøst innhold. Artikkelen diskuterer til slutt hvilken betydning disse funnene har for oppfatningen av skolens juleavslutning som inkluderende fellesarrangement.

Temaord: Juleavslutning, fellesarrangement, inkludering, religion i skolen.

Nedlastinger

Publisert

2019-12-12