Lærergrupper på Facebook II

RLE-lærergruppa og andre møteplasser

  • Knut Aukland Førsteamanuensis ved OsloMet
  • Håkon Naasen Tandberg Seksjon for pedagogisk utvikling og læring, Høgskolen i Østfold

Sammendrag

I to sammenhengende artikler introduserer vi lærergrupper på Facebook som et nytt forskningsfelt i norsk kontekst. Vår studie undersøker RLE-lærergruppa, en Facebook-gruppe opprettet i 2015 av og for religionslærere. Gruppen har per januar 2020 over 2 800 medlemmer. Vi har samlet inn data på innhold og aktivitet i gruppen over en ettårsperiode fra 2018 til 2019 og kombinert en kvalitativ og kvantitativ koding av alle postene, samt hvem som poster. I denne andre artikkelen sammenligner vi RLE-lærergruppa med Religionslærerforeningen og andre tidligere, ikke-digitale møteplasser i det religionspedagogiske og didaktiske feltet. Vi viser at RLE-lærergruppa er unik ved at den er den eneste møteplassen og samlingspunktet for religionslærere på alle trinn over hele landet. Den styrker skole–akademias forbindelser ved å fasilitere kommunikasjon mellom lærere, lærerstudenter og lærerutdannere. Vi argumenterer videre for at gruppen bidrar til en vertikal integrering i det religionsdidaktiske feltet som bryter med det tradisjonelle hierarkiet mellom skole og akademia.

Stikkord: Facebook, religionslæreren, det religionspedagogiske feltet, det religionsdidaktiske feltet, Religionslærerforeningen, skole og akademia[1]

[1] Takk til Geir Skeie og Moumita Sen for innspill på ulike tidspunkt i prosessen. Takk også til Ann Midttun, Elisabeth Haakedal, Kari Repstad, Liv Gundersen og Sverre Mogstad for informasjon om ulike deler av religionspedagogikkens organisatoriske historie.

Publisert
2020-04-07