Prismets profil gjennom 50 år (1950–2000)

  • Sverre Dag Mogstad Professor em. i religionspedagogikk ved MF vitenskapelig høyskole

Sammendrag

Tidsskriftet Prismet er 70 år i 2020. Det har skjedd store forandringer fra første årgang i 1950 til dagens utgaver. Fra begynnelsen ønsket tidsskriftet å være et kristent verdiforankret og ideologisk tidskrift. Artikkelen analyserer om forståelsen av pedagogikk og den kristne forankringen har endret seg gjennom de første femti årene (1950–2000). Grunnleggerne av tidsskriftet fant den ideologiske forankringen i det de kalte en «helhetspedagogikk» eller «integralpedagogikk» og i en luthersk kristendomsforståelse. Analysene viser at redaksjonene stort sett har beholdt denne forståelsen selv om det ideologikritiske har blitt dempet betraktelig og forståelsen av pedagogikk har blitt mer utydelig.

Nøkkelord: religionspedagogikk, helhetspedagogikk, kristen pedagogikk, pedagogisk historie, Prismet

Publisert
2020-09-17