Vikinger og munker i nabolaget

De historiske linjer som en ressurs i skole-kirkesamarbeid og trosopplæring

  • Bente Sverdrup Wennemo Menighetspedagog i Nes

Sammendrag

I et samfunn som blir mer pluralistisk og mangfoldig, kan betydningen av kunnskap om historiske røtter være mer betydningsfullt enn noen gang for den oppvoksende generasjon.
Kirken besitter viktige ressurser for et lokalsamfunn med tanke på den lokale historieformidling. Den nye læreplanen gir kirken mulighet til å være en god samarbeidspartner for skolen innenfor flere fagområder. Men de historiske linjene er også viktige med tanke på trosopplæringen. Å kjenne historien til sin lokale kirke, å ha kunnskap om troens lange tradisjoner kan også skape nærhet til dåpens og fellesskapets betydning for hvert enkelt individ.
Denne artikkelen handler om et breddetiltak vi i Nes kirkelige fellesråd arrangerte for 4.–6. klassinger høsten 2019. Tiltaket består av to samlinger, hvor den første samlingen er et undervisningsopplegg som i utgangspunktet videre er tenkt som et skole-kirkesamarbeid. Den andre samlingen bygger videre på kunnskapen fra første samling, men er et trosopplæringstiltak lagt opp som en samling hvor de voksne er medvandrere sammen med barna. Begge samlinger kan også brukes individuelt.

Publisert
2020-09-18