Den fælles horisont

Didaktik og dannelse i religionsundervisning

  • Lakshmi Sigurdsson Lektor, cand.mag. & M.Ed., Københavns Professionshøjskole
  • Keld Skovmand Lektor, ph.d., HistorieLab. Nationalt videncenter for historie og kulturarvsformidling. UCL Erhvervsakademi og professionshøjskole

Sammendrag

Artiklen kaster nyt lys over religionsdidaktikken ved at anskue fagvidenskaben, den almene didaktik og den almene dannelsesteori som ligeværdige basisfag for religionsundervisning. Artiklen forbinder modeller for dannelsesteoretisk didaktik og udvikling af religiøs myndighed (Klafki, Nielsen, Skovmand og Andersen & Sigurdsson). Modellernes brug eksemplificeres ved hjælp af Lignelsen om arbejderne i vingården. Den didaktiske og dannelsesteoretiske bearbejdning af teksten viser, hvordan tilgange til tekster transformeres, når de gøres til genstand for undervisning og ud fra en pædagogisk normativitet og en almen didaktisk begrundelsessystematik. Artiklen konkluderer, at religionsundervisningen skal repræsentere viden i en didaktisk reflekteret og omsat form og samtidig være pluralistisk, idet den underlægges et alment dannelsesformål om myndighed.

Nøkkelord: religionsdidaktik, almen didaktik, almen dannelse, lignelse, religiøs myndighed

Publisert
2020-12-01