Verdensreligionsmodellen i religions- og livssynsundervisningen: Hva er egentlig problemet?

Forfattere

  • Filip Rasmussen Stipendiat ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.8729

Sammendrag

Sammendrag: Artikkelen undersøker og drøfter ulike aktuelle kritikker av verdensreligionenes plass i religions- og livssynsundervisningen. Den tar utgangspunkt i to sentrale bidrag skrevet i en norsk kontekst av Trine Anker og Bengt-Ove Andreassen, og sammenligner disse med Tomoko Masuzawas kritikk av verdensreligionsmodellen i The Invention of World Religions. Formålet med dette er å vise at to ulike forståelser av hva verdensreligionsmodellen innebærer gjør seg gjeldende i dagens fagdebatt. Artikkelens siste del drøfter hva dette har å si for didaktisk forskning og refleksjon og foreslår en begrepsbruk som skiller mellom «systemmodellen», «temamodellen» og «verdensreligionsmodellen» i den forstand at den sistnevnte modellen kan legges til grunn for både en systematisk og en tematisk tilnærming innen religions- og livssynsundervisningen.

Nøkkelord: verdensreligionsmodellen, fagfornyelsen, Tomoko Masuzawa, religionsbegrepet, KRLE/RE

Nedlastinger

Publisert

2021-04-08

Utgave

Seksjon

Forskning