Å tørre å være mer forkynnende i forkynnelsen

– prekenhendelser og undervisning i Den norske kirkes trosopplæring

Forfattere

  • Linn Sæbø Rystad Førsteamanuensis i praktisk teologi og programleder for UKT ved MF vitenskapelig høyskole for teologi, religion og samfunn

DOI:

https://doi.org/10.5617/pri.9909

Sammendrag

I denne artikkelen ønsker jeg å belyse forholdet mellom forkynnelse og undervisning i Den norske kirkes trosopplæring. Jeg undersøker hvordan utvalgte faglige bidrag omtaler henholdsvis forkynnelse og kirkelig undervisning. I drøftingen argumenterer jeg for at selv om forkynnelse og undervisning er sammenvevd i trosopplæringen, er det gode grunner for å behandle dem som to ulike praksiser. Jeg hevder at forkynnelse for barn heller bør behandles som forkynnelse enn som undervisning for at den ikke skal stå i fare for å bli for å miste noe av sitt teologiske og transformative aspekt.

Nøkkelord: Homiletikk, kirkelig undervisning, trosopplæring

Nedlastinger

Publisert

2022-10-28