Nr 4 (2016): Reformasjonsjubileum

					Se Nr 4 (2016): Reformasjonsjubileum

Flere av artiklene i dette nummeret har en tilknytning til reformasjonsjubileet. Per Anders Aas diskuterer i artikkelen «Sentrum og snikksnakk. Luther i bruk – i samfunn og skole» hva som legitimerer Luther og reformasjonsjubileet som tema i samfunn og skole. Er reformasjonens «kjerneinnhold» en indrekirkelig arv eller et allment anliggende? I to praksisartikler blir vi presentert for nyutviklede undervisningsopplegg – Luther Øre i Norge og Re:formation i Danmark – om Luther og reformasjonsjubileet. Videre bidrar Sverre Dag Mogstad med en artikkel om Luthers pedagogiske bidrag og Sigurd Hjelde med en nærlesning av en sentral Luthertekst.

Ut over Lutherrelaterte artikler rommer dette nummeret en artikkel av Rune Øystese som handler om barns religionsfrihet og religiøs oppdragelse. Marie von der Lippe og Trine Anker står bak en artikkel bygd på intervju med lærere om tematisering av kontroversielle spørsmål – som 22. juli – i skolens religionsundervisning. Boka «Å undervise om religion og livssyn på barnetrinnet» anmeldes og forrige nummers debatt følges opp med en replikk.

God lesing!

Publisert: 2017-02-28

Hele nummeret