Nr 1 (2018): Flerstemmig og livsnært

					Se Nr 1 (2018): Flerstemmig og livsnært

Artiklene i dette nummeret har alle en fellesnevner knyttet til flerstemmighet og livsnærhet. To artikler analyserer nye konfirmantlæreverk og stiller blant annet spørsmål om hvordan bøkene forholder seg til konfirmantenes hverdagsliv og mangfoldet i tradisjon og samfunn. En artikkel handler om elevers erfaringer med skolens religionsfag og viser at mange elever mener dette er et av de viktigste fagene. En annen artikkel utforsker nettopp dimensjoner ved elevers hverdagserfaring og diskuterer hvordan dette kan være en ressurs for undervisning om bærekraftig utvikling innen religionsfaget. Også praksisartiklene i dette nummeret knytter an til flerstemmighet og livsnærhet. Den ene presenterer et opplegg for religionsundervisning som kan betegnes som mangfoldig eller flerstemmig i sin kunnskapsutvikling. Den andre presenterer et kirkelig ungdomsarbeid der livsnærhet er viktig ved at ungdommers egne erfaringer, preferanser og historier preger opplegget.

Publisert: 2018-04-10

Hele nummeret