Fra krisemaksimering til kriseminimalisering

Forfattere

  • Sara Germans et al.

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2184

Sammendrag

Vi beskriver implementering av en trappetrinnsmodell i krisehåndtering for pasienter med emosjonelt ustabilt personlighetsforstyrrelse (EUPF) ved Psykiatrisk avdeling, Sykehuset Namsos, hvor hovedmålet er å understøtte den langsiktige psykoterapeutiske behandling. Vi beskriver forskjellige faser av modellen sammen med de utfordringer man har hatt knyttet til gjennomføringen av disse, relatert til sengpostnivå, klinikknivå, sykehusnivå og i førstelinjetjenesten. Våre hovedfunn er at fra 2007–2011 har det vært en nedgang i antall (re)innleggelser. Gjennomsnittlig innleggelsestid er blitt redusert. Bruk av tvangstiltak under innleggelse er synkende. Drøfting av resultatene og prosessen med å innføre trappetrinnsmodellen og de erfaringer man har sett på som betydningsfulle er gjort til slutt. We describe an implementation of a step model of crisis management for patients with a borderline personality disorders (B-PD) at the Psychiatric Department, Namsos Hospital. The objective is to support the long-term psychotherapeutic treatment of the patients. We describe the different phases of the model along with the challenges linked to the implementation on the different levels in health care. Our main findings are that from 2007 to 2011 there was a reduction of (re)admissions of patients with B-PD. The average admission time has been reduced. The use of forced initiatives decreased. The article ends with a discussion of the implementation process of the model and the current significant experiences with the model.

Nedlastinger

Publisert

2015-06-01