Erfaringer fra ferdighetstreningsgruppe i Dialektisk atferdsterapi

Forfattere

  • Tone Enge Bertelsen

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.2271

Sammendrag

Pasienter med emosjonelt ustabil personlighetsforstyrrelse har en alvorlig tilstand som kan være krevende å behandle. Siden 2009 har Søndre Oslo DPS tilbudt dialektisk adferdsterapi (DBT) til denne pasientgruppen. Denne teksten har til formål å se nærmere på DBT-behandling hvor ferdighetstrening i gruppe er et sentralt element. Ved å presentere den overordnede strukturen sammen med et utvalgt intervensjoner deles erfaringer med denne tilnærmingen, hvis målsetting er å øke pasientens livskvalitet. Pasientens forpliktelser ovenfor gruppa har i arbeidet vært overordnet i tillegg til undervisning og praktiske øvelser. Tilbakemeldingene fra pasientene forteller om økt mestring og kontroll gjennom bruk av DBT-ferdigheter. The treatment for patients diagnosed Emotionally unstable personality disorder can be challenging. Since 2009 Søndre Oslo DPS (local hospital) have conducted Dialectical Behavioral Therapy (DBT) for these patients. The Skills Training Group is one of the central elements of DBTtherapy. This article aim to share the process towards higher quality of life by studying the overall structure and interventions conducted in the group. In the group there has been a focus on terms of commitment and psychoeducational training. The feedback from the patients indicates efficient use of DBT-skills.

Referanser

Anstorp, T., Benum, K og Jakobsen, M. (red.). (2012): Dissosiasjon og relasjonstraumer. Integrering av det splittede jeg. Oslo: Universitetsforlaget.

Bateman, A. W. og Fonagy, P. (2007). Mentaliseringsbasert terapi av borderline personlighetsforstyrrelse. En praktisk veileder. Oslo: Arneberg Forlag.

Courtis, C. A. (2004). Complex trauma, complex reactions: Assessment and Treatment. Psychotherapy: Theory and research, practice and training. 41, 412–425. Oversatt av Rolf Gjestad (Senter for krisepsykologi). Finansiert av Barne- og familiedepartementet og UDI.

http://dx.doi.org/10.1037/0033-3204.41.4.412

Linehan, M. M. (1993a). Skills Training Manual for Treating Borderline Personality Disorder. New York: The Guildford Press.

Linehan, M. M. (1993b). Manual til dialektisk adfærdsterapi. Oversatt av Charlotte Pietsch. København: Dansk psykologisk Forlag.

Linehan, M. M. (1993c). Cognitiv-Behavioral Treatment of Borderline Personality Disorder. New York: The Guildford Press.

Linehan, M. M., Cochran, B. N. og Kehrer, C. A. (2001). Dialectical Behavior Therapy for Borderline Personality Disorder. Kap 11. I: D. Barow (red.), Clinical handbook of psychological disorders. New York: The Guilford Press.

Linehan, M. M (2002–2008). Dialectical Behavior Therapy Intensive Training Course. Part I. 14.-1. september 2009. Universitetet i Oslo. Behavioral Tech. LLC. Seattle.

Linehan, Marsha M (2011). Two day conference in core strategies and change strategies in dialectical behavior therapy. 5.–6. september 2011.

J., Campins M.J., Gich I., Alvarez E., Pérez V. (2009): Dialectical behaviour therapy skills training compared to standard group therapy in borderline personality disorder: a 3-month randomised controlled clinical trial. Behavioral Research and Therapy. 47(5), 353–8.

Stoffers, J. M., Völlm, B. A., Rücker, G., Timmer, A.,

http://dx.doi.org/10.1002/14651858.cd005652.pub2

Vøllestad, J. (2011). Mindfulness-based treatment for anxiety disorders. A quantitative review of the evidence, results from a randomized controlled trial, and a qualitative exploration of patients experiences. Doktoravhandling. Psykologisk fakultet. Universitetet i Bergen.

Yalom, I. D. (1995). The Theory and Practice of Group Psychotherapy. (4. utg.) New York: BasicBooks.

Nedlastinger

Publisert

2015-06-10