Eldre i psykiatrien:

– Ei skrøpeleg gruppe med komplekse behov

  • Silje Pileberg

Sammendrag

Eldre har høgare sjølvmordsrisiko enn unge. Ifølgje ein ny studie er det dei eldre utan tidlegare behandling i psykisk helsevern som er mest utsette.

Publisert
2020-10-08
Seksjon
Intervju