Skal psykisk sjuke få hjelp til å døy?

  • Silje Pileberg

Sammendrag

Dei siste åra har fleire land opna for at psykisk sjuke menneske kan få hjelp til å avslutte livet. Forskarane bak ein ny studie er bekymra.

Publisert
2020-10-08
Seksjon
Informasjonssak