Kommentarer til Håkon Glørstads debattartikkel

Arkeologiens kunnskapsverdier og ny forvaltningsmodell

  • Lise-Marie Bye Johansen NIKU - Norsk Institutt for Kulturminneforskning
  • Kristin Bakken NIKU - Norsk Institutt for Kulturminneforskning

Sammendrag

Kommentarer til Håkon Glørstads debattartikkel

Publisert
2020-12-15
Seksjon
Debatt