Kommentarer til Håkon Glørstads debattartikkel

Utsikter i dårlig sikt. Ambisjoner og strategier for norsk undervannsarkeologi i en brytningstid

  • Tori Falck Ph.d-stipendiat, Stockholms Universitet – Tidligere seksjonsleder for arkeologi, Norsk Maritimt Museum

Sammendrag

Kommentarer til Håkon Glørstads debattartikkel

Publisert
2020-12-15
Seksjon
Debatt