Nr 2 (2015)

Religion og etikk i videregående skole

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF

Innholdsfortegnelse

Leder

Religion og etikk i videregående skole PDF
Andrew Thomas 59-62

Forskning

Religionsfaget i videregående skole En læreplanhistorisk gjennomgang 1976-2006 PDF
Bengt-Ove Andreassen, Torjer A. Olsen 63-77
Sosial kapital og holdninger til religion i offentligheten En studie av elever i den videregående skolen i Oslo-området PDF
Pål Ketil Botvar 79-93

Refleksjon

Fritaksrett og presiseringer om religionsundervisning også i videregående opplæring? PDF
Bengt-Ove Andreassen 95-98

Praksis

Noen refleksjoner fra grasrota PDF
Siw Fjeldstad 101-106
På fremmed terreng: religion i andre fag PDF
Andrew Thomas 107-111

Debatt

Folkerett og religionsundervisning i videregående opplæring – kommentar til Andreassen PDF
Njål Høstmælingen 99-100


ISSN: 2535-311X