Nr 3 (2017)

Trosopplæring og utvikling

Hele nummeret

Vis eller last ned hele nummeret PDF ()

Innholdsfortegnelse

Leder

Trosopplæring og utvikling PDF
Gunnfrid Ljones Øierud 166-168

Forskning

Trusopplæringa sitt potensial i utvikling av menigheten PDF
Hans Austnaberg, Erling Birkedal 169-188
Planarbeid i trosopplæring som ressurs for menigheten? PDF
Erling Birkedal, Hans Austnaberg 189-209
«Alle støttar trusopplæringa.» Tverrfagleg samarbeid mellom prestar og undervisningstilsette i utvikling av trusopplæringa PDF
Hans Austnaberg 211-229

Refleksjon

Frivillighet i trosopplæringen. En refleksjon om samspill mellom ansatte og frivillige PDF
Erling Birkedal 231-241
Trosopplæring og gudstjenester. Menighetsutvikling i dybde og bredde PDF
Heid Leganger-Krogstad 243-258
Kirkelig undervisning – hva nå? Utfordringer med religionsmangfold og lav deltakelse PDF
Erling Birkedal, Heid Leganger-Krogstad, Hans Austnaberg 259-274

Praksis

Det gode samarbeidet mellom kirken og skolen. Hvordan få det til? PDF
Svanhild Refvik 275-279

Bokmelding

Bokmeldinger PDF
  280-284


ISSN: 2535-311X