Kan sykdomsforebyggende tiltak for leger påvirke risikofaktorer for suicid?

Forfattere

  • Karin Rø Isaksson

DOI:

https://doi.org/10.5617/suicidologi.8270

Sammendrag

Høye suicidrater blant leger og internasjonale rapporter om utbrenthet, depressive plager og alkoholbruk førte til en bekymring for
norske legers helse, med mulige konsekvenser for legene selv og for
pasientbehandlingen. Studier av legers helse ble initiert og sykdomsforebyggende tiltak ble opprettet med mål om å forebygge psykiske
plager, der suicid var en ytterst mulig konsekvens. Da prevalensen
av suicid er lav, er det viktig å studere tiltakenes påvirkning på risikofaktorer for suicid. Fem ulike sykdomsforebyggende tiltak for leger
presenteres: Legeforskningsinstituttet (LEFO), Støttekollegaordningen,
Ressurssenteret Villa Sana, Lege-for-lege-ordningen og et tilbud
for leger med rusproblemer. Studier av tiltakene indikerer at de har
betydning for risikofaktorer for suicid, som depressive symptomer,
utbrenthet og hjelpsøking. Dette kan ha betydning for gruppen av leger
som direkte oppsøker tiltakene, men også for en holdningsendring i
profesjonen mot å i større grad kunne søke hjelp ved behov. Behov for
en kombinasjon av organisatoriske og forebyggende tiltak diskuteres.

Nedlastinger

Publisert

2020-10-08

Utgave

Seksjon

Artikler