Nr 1 (2019): Livsmestring

					Se Nr 1 (2019): Livsmestring

Livsmestring har blitt et viktig begrep i både barnehagens rammeplan, skolens nye læreplaner og Den norske kirkes Plan for trosopplæring. I dette nummeret presenteres tre refleksjonsartikler som belyser livsmestring i henholdsvis barnehage, skole og kirke, samt en lederartikkel som tematiserer forskjeller i forståelse og vurdering av livsmestring innen disse praksisfeltene. Nummeret inneholder også forskningsartikler om det å være en kristen elev i skolens religionsfag og om posisjoner og perspektiver i religionsundervisning – og mer.

 

Publisert: 2019-03-28

Hele nummeret