Nr 21 (2019)

					Se Nr 21 (2019)

Kjære leser
Når du nå sitter med et nytt nummer av Primitive tider i hendene kan du glede deg til spennende og tankevekkende artikler, rapporter, utstillings- og bokanmeldelser. Til årets utgave inviterte vi spesielt til å sende inn artikler som tok for seg temaet «bevegelse». Innenfor arkeologien har bevegelse alltid stått sentralt for forståelsen av mennesker, kulturer og samfunn, men det har i de senere årene blitt ny interesse for bevegelse som et grunnleggende element i menneskers konstruksjon av verden.
Vi presenterer her tre artikler som på ulikt vis og fra ulike tidsperioder belyser temaet bevegelse. Det ene bidraget tar oss til fjells, der ferdsel og frakt over viddene i jernalder og middelalder står sentralt i diskursen. De to øvrige flytter oss nærmere kysten og bevegelse til sjøs. Den første undersøker båtbruk i steinalderen på bakgrunn av ett funn av en fiskekrok, mens siste bevegelses-bidraget tar utgangspunkt i båtbyggerhåndverk for å diskutere konstruksjon av nordnorske båter i vikingtiden
De resterende bidragene, fire artikler og én rapport, tar alle, om enn på ulike måter, for seg ytterligere høyaktuelle tema innenfor arkeologifaget. To artikler diskuterer kunnskapspotensialet og utfordringer knyttet til økt metallsøking i Norge, mens den neste artikkelen gir en forskningshistorisk analyse og metodisk frampek om klimaets betydning i arkeologfaget. Den siste artikkelen diskuterer på en interessant måte hvordan morgendagens arkeologer utdannes og hvilken kunnskap de har med seg ut i arbeidslivet, her representert med en diskusjon av omfanget og læringseffekten av feltkurs.
I tillegg har vi i årets utgave en rapport som redegjør for erfaringer knyttet til tverrfaglig forskning mellom konservering, arkeologi og kjemi i Saving Oseberg-prosjektet. Årets utgave inneholder også flere bokanmeldelser samt en museologisk anmeldelse av den nye utstillingen VÍKINGR på Kultur-historisk museum.
Vi minner om at fristen for innsendelse til neste nummer av Primitive tider er 15. mars 2020. Husk at du foruten å levere tekst på alle skandinaviske språk, også nå kan levere artikler på engelsk.
Visste du ikke at Primitive Tider har sin egen podkast, sier du? Sjekk den ut ved å søke «Arkeologi på rappen» på din podkast-app eller på soundcloud.com. Der finner du en serie intervjuer med tidligere artikkelforfattere i PT. Kanskje er det deg neste gang?
God lesing!
Redaksjonen

Publisert: 2019-12-16