Læreplananalyse av kritisk tenking og bærekraftig utvikling i norsk og svensk læreplan

Forfattere

  • Eldri Scheie Universitetet i Oslo
  • Teresa Berglund Karlstads universitet
  • Eli Munkebye Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Ragnhild Lyngved Staberg Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU)
  • Niklas Gericke Karlstads universitet

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.9095

Emneord (Nøkkelord):

kritisk tenking, bærekraftig utvikling, kompetanser, læreplan

Sammendrag

Kritisk tenking er beskrevet som en avgjørende kompetanse elever må tilegne seg for å kunne bidra til et bærekraftig samfunn. I denne studien undersøker vi derfor koblingen mellom kritisk tenking (KT) og bærekraftig utvikling (BU) i norsk og svensk læreplan. Bærekraftspørsmål er ofte komplekse og kan ses fra ulike perspektiv. I litteraturen anbefales ofte en fler- eller tverrfaglig undervisningstilnærming til bærekraftspørsmål. Når det gjelder KT hersker det uenighet om KT er en fagspesifikk eller generell kom­petanse, og om de kriteriene det vurderes etter kan variere fra fag til fag. Det er derfor et behov for forskning på tvers av fagdisiplinene for å finne ut av hva det innebærer å tenke kritisk i de ulike fagene i skolen og hvordan dette er koblet til undervisning for bærekraftig utvikling (UBU). I denne studien gjennomføres en dokumentanalyse, basert på et rammeverk for bærekraftkompetanser, av de generelle og fagspesifikke delene av læreplanene. Resultatene viser at både den norske og den svenske overordnede del og fagspesifikke deler av læreplanene kan vise til flere formuleringer knyttet til bærekraft­kompetansene og KT, men et fåtall av bærekraftkompetansene er koblet til kritisk tenking og direkte til BU som innholdselement. Det betyr at dersom læreren i norske og svenske skoler skal undervise helhetlig med en pluralistisk tilnærming til bærekraft­spørsmål, som legger til rette for kritisk tenking, må de gjøre disse koblingene selv.

Nedlastinger

Publisert

2022-09-06

Hvordan referere

Scheie, E., Berglund, T., Munkebye, E., Lyngved Staberg, R., & Gericke, N. (2022). Læreplananalyse av kritisk tenking og bærekraftig utvikling i norsk og svensk læreplan. Acta Didactica Norden, 16(2), 32 sider. https://doi.org/10.5617/adno.9095