Redaksjon

Ansvarlig redaktør

Kirsten Marie Hartvigsen, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Områderedaktører

Morten Blomhøj, professor i matematikdidaktik, Aarhus Universitet, DPU

Esther Canrinus, professor i pedagogikk, Universitetet i Agder

Ingrid M. Rodrick Beiler, førsteamanuensis med undervisning innenfor engelsk språk, engelskdidaktikk og flerspråklighet, OsloMet

Simon Skov Fougt, lektor i literacy, Aarhus Universitet, DPU

Tove Stjern Frønes, PhD i norskdidaktikk, Universitetet i Oslo

Robert Walldén, docent i svenska med didaktisk inriktning, Malmö universitet

Vibeke Christensen, lektor utdannelsesvitenskap, Syddansk Universitet

Lise Granlund, førstelektor, samfunnsfagdidaktikk og lærerutdanning, Universitetet i Oslo

Mats Melvold Hordvik, førsteamanuensis i idrettsvitenskap og lærerutdanning i kroppsøvingsfaget, Norges idrettshøgskole

Nora E. Hesby Mathé, førsteamanuensis, samfunnsfagdidaktikk, Universitetet i Oslo

Nani Teig, førsteamanuensis, naturfagdidaktikk, Universitetet i Oslo

Layoutredaktør

Toril Eggen

Redaksjonsleder

Kirsten Marie Hartvigsen, førsteamanuensis, Universitetet i Oslo

Redaksjonsråd

Kjetil Børhaug, professor, Universitetet i Bergen, Norge

Jens Dolin, professor, Københavns universitet, Danmark

Anne Berit Emstad, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge

Kim Haataja, Dr., University of Tampere, Finland

Rune Herheim, førsteamanuensis, Høgskulen på Vestlandet, Norge

Turid Johansdottir, Dr., University of Iceland, Iceland

Ritva Kantelinen, professor, University of Eastern Finland, Finland

Ole Kolbjørn Kjørven, førsteamanuensis, Høgskolen i Innlandet, Norge

Bodil Kleve, førsteamanuensis, OsloMet, Norge

Ketil Knutsen, førsteamanuensis, Universitetet i Stavanger, Norge

Helle Pia Laursen, Dr., Danmarks Pædagogiske Universitet (DPU), Danmark

Lise Vikan Sandvik, førsteamanuensis, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Norge