Informasjon for forfattere

Ønsker du å sende inn bidrag til dette tidsskriftet? I så fall bør du sette deg inn i retningslinjene for tidsskriftetsseksjonene under Om tidsskriftet, og Forfatterinstruksen. Forfattere må registrere seg i tidsskriftet før de kan sende inn bidrag. Når du er registrert, kan du starte innsendingsprosessen ved å trykke på knappen "Ny innlevering" i menyen til høyre.