The Cold War, Historical Culture and History Education: Swedish Teachers’ Entangled Narratives of History and Memory

Forfattere

  • Henrik Åström Elmersjö Umeå University
  • Robert Thorp Uppsala University

DOI:

https://doi.org/10.5617/adno.7780

Emneord (Nøkkelord):

kollektivt minne, historieundervisning, kalla kriget, historielärare, historiekultur

Sammendrag

Abstract
This article presents an analysis of seven Swedish lower secondary school teachers’ personal experiences of the Cold War period, told in life story interviews which also related to their profession as history teachers. The aim is to analyze how personal experiences of history and personal memories may affect how history is approached by teachers and to discuss what relevance that may have for history education. Applying theories of historical culture and collective memory, we argue that the interviewed teachers display a collectivized historical experience imbued with cultural contingency, both entangled with – and at the same time detached from – personal memory. The reproduction of historical culture and collective memory seems detached from personal experience and instead, related to cultural narratives. The study finds that the teachers’ personal experiences are strongly affected by and filtered through the culturally contingent narratives of the historical period in which the teachers have lived their lives. Furthermore, the interviewed teachers did not address the reconstructive and disciplinary aspects of history that may arguably be an essential aspect of history education in Sweden and most Western countries.

Keywords: Collective Memory, History Education, Cold War, History Teachers, Historical Culture


Kalla kriget, historiekultur och historieundervisning: Svenska lärares sammanflätning av historiska berättelser och minnen

Sammandrag
I den här artikeln analyseras sju svenska högstadielärares personliga upplevelser från kalla kriget, berättade i livsberättelse-intervjuer som också relaterade till deras yrke som lärare. Livsberättelse-intervjuerna skapade förutsättningar för en analys av hur lärarnas personliga erfarenheter av historia och deras personliga minnen kan påverka hur de närmar sig historien, vilket också öppnar för en diskussion om vilken relevans deras minnen har för deras historieundervisning. Genom en analys med historiekultur och kollektivt minne som teoretiska verktyg, menar vi att de intervjuade lärarna uppvisade tecken på en kollektiviserad historisk erfarenhet genomsyrad av kulturell kontingens sammanlänkad med – och samtidigt avskild från – personliga minnen. Reproduktionen av historiekulturen och ett kollektivt minne förefaller ha varit avskild från personliga erfarenheter och istället relaterad till kollektiva berättelser. Studien visar även att lärarnas personliga erfarenheter och minnen är starkt påverkade av, och filtrerade genom, de kulturellt betingade berättelser som beskriver den period då lärarna har levt. I intervjuerna saknades emellertid tecken på en insikt i hur lärarnas minnen påverkats av kulturellt betingade berättelser om kalla kriget. Lärarna utelämnar även diskussioner om de rekonstruktiva och disciplinära aspekterna av historia, som kan sägas vara en viktig del av historieundervisning i Sverige och i större delen av västvärlden.

Nyckelord: kollektivt minne, historieundervisning, kalla kriget, historielärare, historiekultur

Nedlastinger

Publisert

2020-02-10

Hvordan referere

Elmersjö, H. Åström, & Thorp, R. (2020). The Cold War, Historical Culture and History Education: Swedish Teachers’ Entangled Narratives of History and Memory. Acta Didactica Norden, 14(1), 21 sider. https://doi.org/10.5617/adno.7780

Utgave

Seksjon

Artikkel